Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 1:4 §

1:4.1 § Holhouslautakunnan jäsenen vaali on toimitettava maalla viimeistään syyskuussa ja kaupungissa viimeistään joulukuussa sinä vuonna, jonka loputtua toimeen on ryhdyttävä.

1:4.2 § Jos puheenjohtaja tahi jäsen eroaa ennen toimiaikansa päättymistä, valittakoon viivyttelemättä toinen hänen sijaansa jäljellä olevaksi ajaksi. Uusi jäsenen vaali on myös toimitettava, jos jäsen valitaan puheenjohtajaksi.

1:4.3 § Jäsenen vaalin tuloksesta on heti annettava paikkakunnan tuomarille tieto.

1:4.4 § Jos jäsenen valitseminen lyödään laimin, määrätköön oikeus jonkun hoitamaan tointa kunnes asianmukainen vaali on kunnassa toimitettu.