Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 1:6 §

1:6 § Holhouslautakunnan puheenjohtajan tahi jäsenen toimesta älköön kieltäytykö kukaan muu kuin se, joka on täyttänyt kuusikymmentä vuotta, ja se, jonka on vuoro erota lautakunnasta, jos hän on siinä ollut virantoimituksessa vähintäänkin kaksi vuotta, sekä se, jota virka tahi palvelus tahi jokin muu syy, jonka vaaliviranomainen hyväksyy, estää sitä tointa täyttämästä.