Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 1:10 §

1:10.1 § Holhouslautakunta on päätöksenvoipa, kun vähintäänkin puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja niihin luettuna, taikka, jos lukumäärä ei ole tasainen, lähin korkeampi luku on saapuvilla, kuitenkin, jos läsnäolevia ei ole kahta enempää, ainoastaan siinä tapauksessa että ne ovat päätöksestä yksimieliset.

1:10.2 § Äänestyksessä pääsköön se mielipide voimaan, jota useimmat äänet kannattavat, taikka, kun äänet ovat tasan, se, johon puheenjohtaja yhtyy.