Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 1:13 §

1:13 § Jos holhouslautakunnan puheenjohtaja on jäävillinen, tahi jos hänellä on laillinen este, tahi jos hän jääpi pidettäväksi määrättyyn kokoukseen saapumatta, tulee sen lautakunnan jäsenen, joka on pisimmän ajan yhteen jaksoon ollut siinä toimessa, taikka jos se aika on useammilla yhtä pitkä, ijältään vanhimman jäsenen suorittaa puheenjohtajan tehtävät.