(1929/241)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 3:23 § (1929/241)

3:23.1 § (1929/241) Alaikäisen lakimääräisinä holhoojina olkoot molemmat vanhemmat yhteisesti. Jos toinen heistä kuolee tahi erotetaan holhoustoimesta, olkoon toinen yksin holhoojana.

3:23.2 § (1929/241) Jos vanhemmat asuvat erillää välien rikkoutumisen vuoksi tai jos avioliitto on tuomiolla purettu, olkoon lapsen holhoojana se, jolle oikeus on uskonut sen huollon. Jos vanhemmat ovat yksimieliset, on oikeuden annettava päätöksensä heidän toivomuksensa mukaan, jollei se ole vastoin lapsen etua; elleivät he siitä sovi, määrätköön oikeus asiasta etupäässä lapsen etua silmälläpitäen. Jos toinen on pääasiallisesti syypää yhteiselämän lopettamiseen ja he ovat yhtä soveliaat lapsen huoltajiksi, olkoon toinen siihen lähin.

3:23.3 § (1929/241) Sellaisen lapsen holhoojasta, jonka vanhempia ei ole yhteen vihitty, on erikseen säädetty.