Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 3:24 §

3:24.1 § Jos alaikäisellä ei ole lakimääräistä holhoojaa, on holhooja oikeuden määrättävä. Jos holhooja on tarpeen lakimääräisen holhoojan kuoleman vuoksi ja hän on holhoojaksi nimittänyt jonkun, joka on siksi sovelias, määrättäköön siten nimitetty. Muissa tapauksissa on oikeuden valittava sovelias henkilö, mieluimmin joku holhunalaisen sukulainen.

3:24.2 § Jos isä taikka äiti itse on holhoojan alaisena, olkoon tämä myöskin lapsen holhoojana, ellei oikeus siksi määrää toista.