(1898/34A)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 3:28 §

3:28.1 § Holhoojana älköön olko se, joka itse on holhoojan alainen; eikä naimisissa oleva nainen muissa tapauksissa kuin niissä, joista 23 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 25 §:ssä säädetään; eikä myöskään se, joka on niin vanha tahi kykenemätön, köyhä, velkainen, typerämielinen taikka elämässään tahi taloutensa hoidossa ajattelematon, että holhutoimen hoito kävisi epävarmaksi.

3:28.2 § Määräyksen varassa olevaa holhutointa älköön myöskään pitäkö se, joka ei ole Suomen kansalainen tahi joka ei ole täyttänyt viittäkolmatta vuotta, taikka joka on kansalaisluottamusta vailla. Alaikäisen holhoojaksi on, jos muuten käy hyvästi laatuun, etupäässä määrättävä sellainen henkilö, joka on samaa uskontunnustusta kuin holhotti.

3:28.3 § Jos lakimääräinen holhooja on päätöksellä, joka oli saanut lain voiman, tuomittu kansalaisluottamuksensa menettäneeksi, estäköön sekin, jos oikeus niin harkitsee, häntä olemasta holhoojana.