(1929/241)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 3:28 § (1929/241)

3:28.1 § (1929/241) Holhoojana älköön olko se, joka itse on holhouksenalainen, eikä myöskään se, joka on niin vanha tai kykenemätön, köyhä, velkainen, typerämielinen taikka elämässään tahi taloutensa hoidossa ajattelematon, että holhoustoimen hoito kävisi epävarmaksi.

3:28.2 § (1929/241) Määräyksen varassa olevaa holhoustointa älköön myöskään olko sillä, joka ei ole täyttänyt viittäkolmatta vuotta taikka joka on kansalaisluottamusta vailla. Alaikäisen holhoojaksi on, jos muuten on soveliasta, etupäässä määrättävä sellainen henkilö, joka on samaa uskontunnustusta kuin holhotti.

3:28.3 § (1929/241) Jos lakimääräinen holhooja on päätöksellä, joka on saanut lainvoiman, tuomittu kansalaisluottamuksensa menettäneeksi, estäköön sekin, jos oikeus niin harkitsee, häntä olemasta holhoojana.