(1969/8)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 3:28 § (1969/8)

3:28.1 § (1969/8) Holhoojana ei saa olla henkilö, joka itse on holhouksenalainen, eikä myöskään se, joka on niin vanha tai kykenemätön, velkainen taikka elämässään tai taloutensa hoidossa ajattelematon, että holhoustoimen hoito kävisi epävarmaksi, eikä se, joka on syyllistynyt sellaiseen rikokseen, jonka on katsottava osoittavan hänet sopimattomaksi holhoustoimeen.

3:28.2 § (1969/8) Määräyksen varassa olevaa holhoustointa ei saa myöskään olla sillä, joka ei ole täyttänyt kahtakymmentäviittä vuotta. Alaikäisen holhoojaksi on, jollei siihen muutoin ole estettä, etusijassa määrättävä sellainen henkilö, joka on samaa uskontunnustusta kuin holhotti.