Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:41 §

4:41 § Jos 39 tai 40 §:ssä mainittuun toimenpiteeseen ryhdytään ilman säädettyä oikeuden tahi holhouslautakunnan lupaa, olkoon se toimenpide mitätön, ellei jälkeenpäin hankita viranomaisen hyväksymistä.