Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:44 §

4:44 § Isä taikka äiti, joka on lapsensa holhooja, olkoon vapautettu 39 §:n 3 ja 4 kohdassa sekä 40 §:n 1, 2 ja 3 kohdassa olevista säännöksistä. 40 §:n 2 ja 3 kohdassa olevista säännöksistä olkoon holhouslautakunnalla valta muutoinkin myöntää helpotusta, milloin sen harkitaan olevan soveliasta ja voivan tapahtua tuottamatta holhunalaiselle vahinkoa.