Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:45 §

4:45 § Jos joku, lahjan tai testamentin kautta antaessaan holhunalaiselle omaisuutta, on sen hoitamisesta tehnyt erityisen määräyksen, on sitä määräystä noudatettava, elleivät muuttuneet olot ilmeisesti vaadi siitä poikkeamaan ja oikeus anna siihen lupaa.