Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:49 §

4:49 § Holhoojalla olkoon oikeus saada hänen vaivojansa kohtuullisesti vastaava holhouksen laadun mukainen palkkio. Jos holhooja ei ole hoitanut holhottiansa taikka hänen omaisuuttansa niin kuin olisi pitänyt, harkitkoon oikeus, onko holhoojan saatava palkkiota ja minkä verran.

Holhoojan toiminnassa syntyneet kulut ovat päämiehen menoja ja maksetaan päämiehen varoista. Sairausvakuutuksessa päämiehelle korvattavat holhoojan menot sairausvakuutuslaki 10 § ja sairausvakuutusasetus 7a §.