Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 5:54 §

5:54.1 § Saatuaan holhoustilin tarkastakoon holhouslautakunta, miten holhotin omaisuutta on hoidettu sekä onko tili muuten oikea, ja on holhoojan, lautakunnan määrättävänä aikana, 53 §:ssä säädetyllä uhalla näytettävä tiliin kuuluvat todisteet, niin myös holhotin arvopaperit. Jos holhooja asuu toisessa holhouslautakunta-alueessa, saa todisteiden ja arvopaperien tarkastukseen käyttää sen alueen holhouslautakuntaa.

5:54.2 § Jos tiliä vastaan on jotain muistuttamista ja holhooja ei ole antanut siitä tyydyttävää selitystä, määrätköön lautakunta hänet oikaisemaan tilin tahi ensi tilissä ottamaan huomioon mitä on muistutettu. Lautakunta katsokoon myös, että asianmukaisesti täytetään, mitä holhoojan tehtäväksi on siten määrätty.

5:54.3 § Tarkastuksen toimittamisen ja ne muistutukset, jotka siinä ehkä on tehty, merkitköön lautakunta tiliin; olkoon myös velvollinen niin pian kuin mahdollista ilmoittamaan tarkastuksen oikeudelle ja samalla näyttämään sille tilin.