(1965/43)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 7:69 § (1965/43)

7:69.1 § (1965/43) Uskottu mies, josta puhutaan 67 §:ssä, älköön ennen kuin kolme vuotta on kulunut siitä, kun viimeksi oli tietoa poissa olevasta, myykö hänen omaisuuttansa, paitsi kun sitä on myytävä velan maksamiseksi tahi muussa tarpeessa taikka pesän selvittämistä varten tai muusta sellaisesta tärkeästä syystä. Älköön myöskään 68 §:ssä mainittu uskottu mies ilman sellaista syytä myykö pesän omaisuutta.

7:69.2 § (1965/43) Uskottu mies, jota 67 §:n 2 momentissa tai 68 §:ssä tarkoitetaan, saa myös, mikäli on kysymys testamentin valvonnasta, tiedoksiannosta tai moittimisesta, edustaa perillistä tai testamentin saajaa, mutta hänellä ei ole valtaa tämän puolesta saattaa voimaan oikeutta perintöön tai testamenttiin.

7:69.3 § (1965/43) Uskotun miehen saamansa määräyksen nojalla suorittamat toimet ovat pätevät, vaikka omaisuus, jota määräyksessä tarkoitettiin, meneekin muulle kuin sille, jota edustamaan hänet oli määrätty.