Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 7:69a (1965/43)

7:69a (1965/43) Milloin uskottu mies, jota 67 §:n 2 momentissa tai 68 §:ssä tarkoitetaan, on tarpeen, tulee sen, jonka hoidossa pesä on, ilmoittaa siitä oikeudelle. Ilmoittamisvelvollisuus on myös kuolinpesän osakkaalla, jonka tiedossa muutoin on jokin seikka, mikä sanottujen lainkohtien mukaan saattaa aiheuttaa uskotun miehen määräämisen.