(1970/464)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 8:77 §

8:77.1 § Kun asia, josta puhutaan 2, 3, 4, 5 tahi 7 luvussa, tulee esille oikeudessa, on se pantava oikeuden holhouspöytäkirjaan.

8:77.2 § 2 momentti kumottu lailla (1970/464)