Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa (1971/14) 5 §

5.1 § Jollei tässä laissa tarkoitettuja holhouksia hoitamaan ole saatavissa 2 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä, tulee kunnan tätä tarkoitusta varten perustaa virka, jonka haltijaa tässä laissa sanotaan virkaholhoojaksi.

5.2 § Kaksi tai useammat kunnat, jotka kuuluvat samaan käräjäkuntaan, voivat yhteisesti perustaa virkaholhoojan viran.

5.3 § Kunnassa tai 2 momentissa tarkoitetuissa kunnissa voi olla useita virkaholhoojan virkoja.