Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa (1971/14) 15 §

15.1 § Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1971.

15.2 § Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan kuitenkin ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.