Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa (1971/14) 8 §

8.1 § Milloin tuomioistuin katsoo virkaholhoojan viran perustamisen tarpeelliseksi, tulee sen ilmoittaa siitä kunnallishallitukselle.

8.2 § Jollei kunta, saatuaan ilmoituksen, perusta virkaholhoojan virkaa, tulee tuomioistuimen ilmoittaa siitä lääninhallitukselle.