Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa (1971/14) 10 §

10 § Virkaholhoojan on pidettävä salassa holhottia koskevat asiat, joista hän virkansa perusteella on saanut tietää, mikäli jonkin erityisen seikan ilmoittaminen ei ole tarpeen holhotin tai yleisen edun kannalta.