Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa (1971/14) 12 §

12 § Jollei edellä ole toisin säädetty, on tässä laissa tarkoitettujen holhoojien ja holhoojantointen osalta soveltuvin kohdin noudatettava holhouslain säännöksiä.