Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa (1971/14) 14 §

14 § Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.