Tämä painike vie aloitussivulle

 

L perintökaaren voimaanpanosta (1965/41) 8 § (1990/701)

8 § (1990/701) Jos jäämistö, joka holhouslain 68 §:n 1 momentin mukaan on uskotun miehen hallittavana, on perillisen tai testamentin saajan laiminlyötyä oikeutensa voimaan saattamisen tai muusta syystä joutunut valtiolle, on uskottuun mieheen, jollei hän luovu tehtävästään, sovellettava, mitä 7 §:ssä säädetään toimitsijasta.