Tämä painike vie aloitussivulle

 

Hallintolainkäyttölaki (1996/586) 17 § (1999/446)

Yleissäännös vajaavaltaisen puhevallasta

17 § (1999/446) Vajaavaltaisen puolesta käyttää puhevaltaa hänen edunvalvojansa, huoltajansa tai muu laillinen edustajansa, jollei jäljempänä tässä luvussa toisin säädetä.