Tämä painike vie aloitussivulle

 

Hallintolainkäyttölaki (1996/586) 18 § (1999/446)

Vajaavaltaisen oikeus käyttää puhevaltaa

18.1 § Vajaavaltaisen oikeus käyttää puhevaltaa. Vajaavaltaisella on oikeus käyttää yksinään puhevaltaa sellaista tuloa tai varallisuutta koskevassa asiassa, jota hänellä on oikeus vallita.

18.2 § (1999/446) Vajaavaltainen, joka on täyttänyt 18 vuotta, käyttää itse yksin puhevaltaansa henkilöään koskevassa asiassa, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

18.3 § Alaikäisellä, joka on täyttänyt 15 vuotta, ja hänen huoltajallaan tai muulla laillisella edustajallaan on kummallakin oikeus erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä tai henkilökohtaista etua tai oikeutta.