Tämä painike vie aloitussivulle

 

Hallintolainkäyttölaki (1996/586) 19 § (1999/446)

Päämiehen ja edunvalvojan tai huoltajan kuuleminen

19 § (1999/446) Edunvalvojan, huoltajan tai muun laillisen edustajan käyttäessä puhevaltaa on kuultava päämiestä ja päämiehen käyttäessä puhevaltaa edunvalvojaa, huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, jos kuuleminen on tarpeen päämiehen edun vuoksi tai asian selvittämiseksi.