Tämä painike vie aloitussivulle

 

Oikeudenkäymiskaari (1734/4) 12:3 § (1999/444)

12:3 § (1999/444) Tuomioistuin voi kuulla vajaavaltaisen edunvalvojaa, huoltajaa tai muuta laillista edustajaa asiassa, jossa vajaavaltaisella on oikeus itse yksin käyttää puhevaltaansa, jos kuuleminen vajaavaltaisen edun kannalta katsotaan tarpeelliseksi.