Tämä painike vie aloitussivulle

 

Oikeudenkäymiskaari (1734/4) 12:5 § (1999/444)

12:5 § (1999/444) Asianosainen ja tämän edunvalvoja, huoltaja tai muu laillinen edustaja on velvollinen esittämään selvityksen oikeudestaan käyttää puhevaltaa, jos tuomioistuin katsoo sen tarpeelliseksi.