Tämä painike vie aloitussivulle

 

Perintökaari (1965/40) 23:3 § (1995/1153)

23:3.1 § (1995/1153) Osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla. Jos osakas on vajaavaltainen tai jos uskottu mies edustaa häntä perinnönjaossa, on kuitenkin noudatettava, mitä holhouslain 40 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään.

23:3.2 § (1995/1153) Jos jonkun osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu tai jos osakas vaatii, on jako pesänjakajan toimitettava.

HE 1995/16