KKO 1921 II 144

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1921 II 144. Helmi Niirasen valitus holhoustoimen hoitamista koskevassa jutussa. Sittenkuin Fredrika Niiranen oli, alaikäisen tyttärensä Helmi Niirasen silloisena holhoojana, kauppakirjalla 9/5 1910 myynyt viimeksimainitun omistamat osuudet verotaloihin N:ot 9, 11, 12 14 ja 63 Lieksan kylässä kuuluvista Pankakoski ja Sahakoski nimisistä koskista vesivoimineen ja pohjineen Kotkan kaupungissa olevalle Aktiebolaget W. Gutzeit & C:o nimiselle osakeyhtiölle oli Pielisjärven KO mainitun yhtiön hakemuksen johdosta, asianomaisen holhouslautakunnan ehdotettua tuota kauppaa hyväksyttäväksi, 22/10 1910 julistetulla p:llä antanut myöntymyksensä Helmi Niirasen koskiosuuksien luovutukseen. Tämän jälkeen Helmi Niiranen, joka oli syntynyt 12/10 1894, 10/10 1916 Viipurin HO:teen jätetyssä valituskirjassa oli OK:n 25:22:n nojalla anonut että, koskei mainittu yhtiö ollut oikeutettu hakemaan KO:n lupaa kaupantekoon, eikä Helmi Niirasen holhoojaa oltu KO:ssa edes kuulustettu, KO:n edelläkerrottu päätös kumottaisiin. Viipurini HO: Koska Aktiebolaget W. Gutzeit & C:o, puheena olevien kiinteistöjen ostajana, oli ollut oikeutettu anomaan KO:n hyväksymistä päätetylle kaupalle, eikä sen seikan, että hyväksyminen oli annettu Fredrika Niirasta kuulematta, voitu katsoa loukanneen Helmi Niirasen oikeutta, jätti HO Niirasen kysymyksessä olevan valituksen huomioonottamatta. KKO: Koska 19/9 1898 annetun holhouslain 74 §:n mukaan ei saanut hakea muutosta HO:n p:seen asiassa, joka koski holhotin kiinteästä omaisuudesta tehdyn kaupan hyväksymistä, ei KKO ottanut tutkiaksensa Helmi Hiirosen puheena olevaa valitusta.