Ratkaisuja

 Tämä painike vie aloitussivulle

Aloitussivu
Lainsäädäntöä
Lainvalmistelu
Ratkaisuja
Asiahakemisto
Haku

Korkeimman oikeuden ratkaisuja

KKO 1995:210 Henkilökohtainen kuuleminen käräjäoikeudessa uskottua miestä määrättäessä
KKO 1994:112 Virkaholhoojan valitusoikeus, holhouslautakunnan esittelijän esteellisyys ym.
KKO 1993:115 Sukulaisten kuuleminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1991:147 Eturistiriita
KKO 1990:82 Holhouslautakunnan neuvot eivät ole valituskelpoinen päätös

KKO 1989:55 Holhousoikeuden ja holhouslautakunnan luvat perinnönjaon yhteydessä tehdyille kaupoille
KKO 1988:88 Ilman holhousoikeuden lupaa kuolinpesään kuuluvan kiinteistön myynnin mitättömyys
KKO 1988:61 Lahjoittajan perillisellä ei oikeutta vedota tehdyn lahjoituksen mitättömyyteen
KKO 1986 II 26 Kiinteistön lahjoituksen purkaminen vaatii holhousoikeuden luvan
KKO 1985 II 149 Testamentin toimeenpanija ja uskotun miehen määräys
KKO 1985 II 105 Uskotun miehen määräyksen puuttuminen ja ulosmittausvelkoja
KKO 1985 II 96 Uskotun miehen määräyksen puuttuminen
KKO 1985 II 18 Lahjanlupauksen täyttyminen
KKO 1984 II 204 Virkaholhooja määrättiin suostumuksettaan uskotuksi mieheksi
KKO 1984 II 157 Kiinteistökaupan julistaminen mitättömäksi vain alaikäisten osalta
KKO 1984 II 113 Uskotun miehen määrääminen holhottavaksi julistamista koskevaa oikeudenkäyntiä varten
KKO 1984 II 27 Jaettu holhous ja holhotin edustaminen
KKO 1983 II 188 Holhooja ei vastaa omilla varoillaan holhotin oikeudenkäyntikuluista
KKO 1982 II 181 Holhoojan toimivalta tehdä sopimus perinnöstäluopumisesta
KKO 1982 II 69 Holhoojan elatusvastuu maksuttomassa oikeudenkäynnissä ei vaikuta holhotin asemaan
KKO 1982 II 7 Virkaholhooja voidaan määrätä maksuttomassa oikeudenkäynnissä avustajaksi
KKO 1981 II 145 Sukulaisten kuuleminen holhottavaksi määrättäessä
KKO 1981 II 135 Uhkasakko tilintekovelvollisuuden tehosteena
KKO 1981 II 90 Kaupan hyväksyminen vajaavaltaisen päätyttyä, samaa maa-alaa koskeva uusi kauppa
KKO 1981 II 58 Jaettu holhous - huollon ja holhouksen erottaminen
KKO 1981 II 31 Lastensuojelulautakunta lasten holhoojana
KKO 1980 II 120 Holhoojan antama valtuutus holhotin tultua täysi-ikäiseksi
KKO 1980 II 56 Tunnustetun lapsen isän puhevalta holhouksesta ja huollosta päätettäessä

KKO 1979 II 4 Erityiset syyt virkaholhoojan määräämiseksi holhoojaksi tai uskotuksi mieheksi
KKO 1975 II 8 Holhotin omaisuuden panttaus
KKO 1974 II 83 Uskottu mies oikeuksien valvojana
KKO 1974 II 71 Holhotin omaisuuden panttaus
KKO 1973 II 4 Uskotun miehen määräys kaupanteon jälkeen
KKO 1972 II 74 Uskottu mies päättämässä laitoshoitosopimuksesta päämiehen vastustaessa sopimusta
KKO 1972 II 46 Holhotin omaisuuden panttaus
KKO 1972 II 27 Lahjan täyttyminen ja uskottu mies
KKO 1971 II 92 Puolison kiinteistön myynti ja holhousoikeuden lupa
KKO 1971 II 80 Lasten huolto ja tapaamisoikeus
KKO 1971 II 52 Biologisen vanhemman kuuleminen holhoojaa määrättäessä
KKO 1971 II 48 Erityisellä määräyksellä toimivan uskotun miehen toimivalta suhteessa holhoojan toimivaltaan
KKO 1971 I 3 Holhotin omaisuuden lahjoittaminen

KKO 1969 II 73 Holhoojan toimivalta avioeroasiassa
KKO 1969 II 39 Holhoojan palkkio
KKO 1968 II 90 Kunnianvastainen ja arvoton menettely
KKO 1967 II 57 Holhoojan toimivalta avioeroasiassa
KKO 1966 II 111 Holhooja toimivalta
KKO 1966 II 69 Holhotin kuuleminen holhottavaksi julistettaessa
KKO 1965 II 42 Kanssaholhoojan vastuu toisen holhoojan rikollisesta menettelystä
KKO 1965 II 13 Kiinteistön ostajan mahdollisuus hakea kaupalle lupa
KKO 1964 II 107 Elatusapua koskeva sopimus ja lahjanlupaus
KKO 1964 II 43 Uskotun miehen esteellisyys
KKO 1964 II 25 Kiinteistön myyntiluvan edellytykset
KKO 1963 II 109 Asianosaiskelpoisuutta vailla olevan saaman ratkaisun purkaminen
KKO 1963 II 77 Uskotun miehen määräyksen suhde holhoukseen
KKO 1961 II 136 Holhouslautakunnan edustaminen oikeudessa
KKO 1961 II 44 Holhotin kuuleminen holhottavaksi julistettaessa
KKO 1960 II 59 Lapsille myydyn kiinteistön kaupan mitättömyys
KKO 1960 II 44 Kuuleminen holhottavaksi julistettaessa, vangin asioiden hoito

KKO 1956 II 70 Lahjoituksen täyttyminen, asunto-osake, takaisinsaanti konkurssipesään
KKO 1954 II 89 Holhoojan vahingonkorvausvelvollisuus päämiestensä sopimuskumppanille
KKO 1952 II 86 Yhteisholhoojien oikeus yksin edustaa päämiestä
KKO 1951 I 17 Haasteen tiedoksi antaminen uskotulle miehelle
KKO 1951 II 83 Uskotun miehen oikeus myydä kiinteää velkojen maksamiseksi
KKO 1950 II 442 Uskotun miehen toimivalta, haasteen vastaanottaminen
KKO 1950 II 188 Kuuleminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1950 II 142 Holhoojan edustusvallan päättyminen päämiehen kuollessa
KKO 1950 II 105
KKO 1950 I 8

KKO 1949 II 256 Lopputilin vaatimisoikeuden vanheneminen
KKO 1949 II 127 Holhoojan tai uskotun miehen toimen lakattua oikeus tai holhouslautakunta ei voi enää myöntää lupaa
KKO 1949 II 56 Kiinteistön määräalan kaupan mitättömyys myyntiluvan puuttuessa
KKO 1948 II 500 Holhoojan oikeus edustaa päämiestään oikeudessa päämiehen tultua täysi-ikäiseksi
KKO 1948 II 406 Yhteisholhous ja edustaminen oikeudessa
KKO 1948 II 210 Alaikäisten kiinteistön myynnin hyväksyminen ostajien hakemuksesta
KKO 1948 II 124 Uskotun miehen vahingonkorvausvelvollisuus päämiehelle aiheutetusta vahingosta
KKO 1947 I 2 Eturistiriita ja testamentin tiedoksiannon vastaanottaminen ja hyväksyminen
KKO 1945 II 102 Mitä holhoustililtä vaaditaan, milloin katsotaan tehdyksi
KKO 1943 II 43 Uskotun miehen määrääminen hoitamaan ulkomaalaisen omaisuutta Suomessa
KKO 1942 II 85 Uskotun miehen edustusvalta oikeudessa
KKO 1942 I 13 Kaupan julistaminen eturistiriidan vuoksi mitättömäksi vain vajaavaltaisen osalta
KKO 1940 II 271 Holhoojan erottaminen
KKO 1940 II 221 Holhotin ennen holhoukseen asettamista tekemä oikeustoimi
KKO 1940 II 179 Vajaavaltaiselle myydyn kiinteistön kaupan peräyttäminen velkojien vaatimuksesta
KKO 1940 II 58 Ilman holhouslautakunnan lupaa otettujen velkojen sitovuus

KKO 1939 II 546 Keskinäinen testamentti
KKO 1939 II 540 Alaikäisen ilman holhoojan myötävaikutusta tekemän kaupan mitättömyys
KKO 1939 II 473 Holhouslautakunnan jäsenten tilien tarkastamiseen liittyvä vahingonkorvausvelvollisuus
KKO 1939 II 313 Ilman uskottua miestä tehdyn lahjoituksen hyväksyminen täysi-ikäisenä
KKO 1939 II 225
KKO 1939 II 95 Ilman uskottua miestä ja ostolupaa tehdyn kaupan hyväksyminen täysi-ikäisenä
KKO 1939 II 42 Perinnöstä luopumisen muoto
KKO 1939 I 1 Uskotun miehen määrääminen ottamaan vastaan haaste
KKO 1938 II 464 Konkurssiin asettaminen
KKO 1937 II 616 Holhouslautakunnan tilien tarkastamiseen liittyvä vahingonkorvausvelvollisuus
KKO 1937 II 425 Uskotun miehen oikeus myydä tietymättömissä olevan omaisuutta
KKO 1937 II 302 Uskotun miehen oikeus myydä päämiehensä kiinteistö
KKO 1936 II 66 Holhooja holhotin edustajana oikeudessa
KKO 1936 II 47 Holhoojan puhevalta holhotin kuoltua
KKO 1936 II 33 Holhouslautakunnan tilien tarkastamiseen liittyvä vahingonkorvausvelvollisuus
KKO 1936 I 31 Holhoojan vahingonkorvausvelvollisuus, vakuudeton laina
KKO 1935 I 56 Määräajat eturistiriitatilanteissa
KKO 1934 II 631 Holhouslautakunnan tilien tarkastamiseen liittyvä vahingonkorvausvelvollisuus
KKO 1934 II 267 Omaisuuden erillään pitäminen, konkurssi, eturistiriita
KKO 1934 II 229 Omaisuuden erillään pitäminen, ulosmittaus, eturistiriita
KKO 1934 II 119 Omaisuuden erillään pitäminen, ulosmittaus, eturistiriita
KKO 1934 II 100 Uskottu mies kateissa olevalle velalliselle
KKO 1933 II 374 Holhoustili, holhoojan korvausvelvollisuus
KKO 1933 II 306 Oikeuspaikka, tilinmoite
KKO 1933 II 19 Oikeuspaikka
KKO 1932 II 321 Uskotun miehen määräyksen ulottuvuus
KKO 1931 II 485 Uskotun miehen toimivalta myydä päämiehensä omaisuutta
KKO 1931 II 322 Uskotun miehen toimintaohjeiden vastainen menettely oikeudessa
KKO 1931 II 108 Oikeuspaikka
KKO 1930 II 605 Alaikäisen tekemän kaupan mitättömyys
KKO 1930 I 68 Eturistiriita, luovutus alaikäiselle lapselle, konkurssi

KKO 1929 II 607 Holhousoikeuden lupa kiinteistön kaupalle päämiehen tultua täysi-ikäiseksi
KKO 1929 II 606 Ostaja ei voi hakea holhousoikeuden lupaa kiinteistön kaupalle
KKO 1928 II 259 Tilin antaminen täysi-ikäiseksi tulleelle päämiehelle ja tilille asetettavat vaatimukset
KKO 1928 II 7 Vajaavaltaisen kanssa ilman uskottua miestä tehdyn kaupan mitättömyys myyjän konkurssin yhteydessä
KKO 1928 I 53 Holhottavaksi julistetun ennen julistamista tekemän oikeustoimen pätevyys
KKO 1927 II 515 Voiko vajaavaltainen ostaja hyväksyä kiinteistön kaupan täysi-ikäiseksi tultuaan, jos myyjän kuolinpesä vastustaa sitä
KKO 1927 II 477 Holhousoikeuden lupa kuolinpesään kuuluvan kiinteän myyntiin
KKO 1927 II 189 Vajaavaltaiselle myydyn kiinteistön kuuluminen myyjän ulosmitattavaan omaisuuteen
KKO 1927 II 27
KKO 1927 I 61 Holhoojan määrystä vailla oleva vajaavaltaisen oikeuksien valvojana
KKO 1927 I 38 Vajaavaltaiselta alunperin lainvastaisesti pois joutuneen omaisuuden luovutuksensaajien asema
KKO 1925 II 443 Vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi
KKO 1925 II 38 Holhoustiliin kuuluvien tositteiden luovuttaminen
KKO 1925 I 13 Voiko vajaavaltainen ostaja hyväksyä kiinteistön kaupan täysi-ikäiseksi tultuaan, jos myyjän kuolinpesä vastustaa sitä
KKO 1924 I 18
KKO 1921 II 299 Vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi
KKO 1921 II 144 Ostaja hakijana haettaessa holhousoikeuden lupaa kiinteistön kaupalle
KKO 1921 II 69 Vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi
KKO 1920 II 45 Testamentin hyväksyminen velkojien vahingoksi

Hovioikeusratkaisuja

Rovaniemen HO 30.9.1981/756 Holhouskirjasta poistaminen

Käräjäoikeusratkaisuja

Rovaniemen KO 18.3.1997 / R 96/602 Kavallus