KKO 1960 II 59

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1960 II 59. Annettu 25.4.1960. Mies oli myynyt omistamansa kiinteistön, johon vaimolla ei ollut avio-oikeutta, vaimolleen ja heidän neljälle alaikäiselle lapselleen siten, että kullekin ostajista tuli kauppakirjan mukaan viidennes kiinteistöstä. Koska vaimo ei ollut oikeutettu ilman erityistä määräystä edustamaan lapsia kaupanteossa, julistettiin kiinteistönkauppa miehen kanteesta mitättömäksi lapsille myytyä neljää viidettäosaa koskevalta osalta.

Tilallisenvaimo Toini Kerttu Vesterinen, omasta puolestaan ja alaikäisten lastensa Pirkko Riitta, Juho Heikki, Eero Oskari ja Risto Vesterisen lakimääräisenä holhoojana, hakijana sekä hänen miehensä talollinen Juho Heikki Vesterinen vastaajana.

Juho Heikki Vesterisen kanteesta Saarijärven KO, jossa Pirkko Riitta, Juho Heikki, Eero Oskari ja Risto Vesterisen oikeutta oli valvonut tätä oikeudenkäyntiä varten määrätty uskottu mies, p. 4/9 1957 lausui selvitetyksi, että Juho Heikki Vesterisen luovuttaessa 13/1 1953 tehdyllä kauppakirjalla Toini Kerttu Vesteriselle sekä heidän edellä mainituille alaikäisille lapsilleen kullekin viidenneksen Saarijärven kunnan Kiimasjärven kylässä omistamastaan Hernesalmen tilasta N: o 1 Toini Kerttu Vesterinen oli toiminut, paitsi omasta puolestaan, myös lastensa toisena lakimääräisenä holhoojana heidän puolestaan. Koskei Toini Kerttu Vesterinen kuitenkaan ilman eri määräystä ollut voinut edustaa lapsiaan sanotussa kaupassa, ei laillista kauppaa alaikäisten osalta ollut syntynyt. Sen vuoksi ja kun tilaa oli luovutuksessa käsitelty yhtenä kokonaisuutena ja luovutus siis oli mitätön myöskin Toini Kerttu Vesterisen osalta, KO julisti kysymyksessä olevan kiinteistönkaupan kokonaisuudessaan mitättömäksi.

Vaasan HO, jossa Toini Kerttu Vesterinen, omasta puolestaan ja holhoojantoimessaan, haki muutosta, t. 9/5 1958 jätti huomiotta mitä Toini Kerttu Vesterinen holhoojantoimessaan oli HO:ssa esiintuonut, koskei Pirkko Riitta, Juho Heikki, Eero Oskari ja Risto Vesterisen puolesta ollut vedottu KO:n päätöksestä, ja tutkiessaan jutun muutoin pysytti KO:n päätöksen.

Toini Kerttu Vesterinen anoi oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n tuomioon ja sisällytti anomukseensa muutoksenhakemuksen. Juho Heikki Vesterinen vastasi hakemukseen.

KKO (oikeusneuvokset Kaira, Sohlberg ja Lilius) t. käsitteli asian; ja samalla kun KKO jätti Toini Kerttu Vesterisen anomuksen Pirkko Riitta, Juho Heikki, Eero Oskari ja Risto Vesterisen osalta tehtynä tutkittavakseen ottamatta, koska uskottu mies oli määrätty valvomaan sanottujen lasten oikeutta ja käyttämään heidän puhevaltaansa jutussa eikä Toini Kerttu Vesterisellä siis lastensa osalta ollut oikeudenkäyntivaltuutta, KKO, myöntäen Toini Kerttu Vesteriselle muutoksenhakuluvan, tutki muutoin jutun ja katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa HO:n tuomiota muulla tavoin kuin että, koska kysymyksessä oleva tila oli kerrotussa kaupassa edellä mainituin määräosin myyty Toini Kerttu Vesteriselle ja hänen lapsilleen ja kauppa Toini Kerttu Vesterisen osalta niin ollen oli pidettävä pätevänä, kanne, mikäli se koski hänelle myytyä viidennestä tilasta, hylättiin. Asian laatuun katsoen Toini Kerttu Vesteriselle ei ollut tuleva oikeudenkäyntikulujen korvausta. (Oikeusneuvos Alatalo, hyväksyen esittelijän mietinnön, katsoi, ettei Toini Kerttu Vesterisen anomukseen ollut syytä suostua, ja velvoitti Toini Kerttu Vesterinen suorittamaan Juho Heikki Vesteriselle maksuksi hänelle kirjoitetusta kappaleesta KKO:n päätöstä 6 900 markkaa. Äänestyksen tuloksen johdosta velvollisena lausumaan Toini Kerttu Vesterisen tekemästä muutoksenhakemuksesta oikeusneuvos katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa HO:n tuomiota, jonka hän siis jätti pysyväksi. Lisäksi velvoitti hän Toini Kerttu Vesterisen suorittamaan Juho Heikki Vesteriselle maksuksi hänelle kirjoitetusta kappaleesta KKO:n päätöstä 7 800 markkaa. -- Oikeusneuvos Ahla oli samaa mieltä kuin oikeusneuvos Alatalo.)