KKO 1960 II 44

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1960 II 44. Annettu 9.3.1960. Holhoojan määräys sen antamisessa tapahtuneitten virheiden takia purettu ja poistettu.

Valtioneuvoston oikeuskansleri oli 11/2 1960 päivätyssä kirjelmässä lausunut Sysmän KO:n 1/12 1959 pitämän istunnon puheenjohtajan oikeuskanslerinvirastoon toimittamasta kirjoituksesta ja asiaan hankitusta selvityksestä havainneensa, että KO oli sanotussa istunnossa julistamassaan päätöksessä katsonut selvitetyksi, että Sysmän kunnan Nuoramoisten kylästä oleva työmies Raimo Eino Riutta, joka oli syntynyt 24/5 1935 ja siis täysi-ikäinen, vankilassa olonsa vuoksi ei ollut kykenevä huolehtimaan asioistaan, sekä sen vuoksi holhouslain 25 §:n nojalla julistanut hänet holhottavaksi ja määrännyt maanviljelijä Vilho Alpo Riutan hänen holhoojakseen. Koska KO oli ratkaissut asian varaamatta Raimo Eino Riutalle tilaisuutta tulla siinä kuulluksi eikä KO:n pöytäkirjasta käynyt ilmi, että holhouslain 19 §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä holhoojan määräämiseksi Raimo Eino Riutalle edes olisi ollut olemassa, sen vuoksi ja kun Raimo Eino Riutta oli esittänyt toivomuksen asian oikaisemisesta, johon hänellä itsellään rangaistuslaitoksessa ollessaan ilmeisesti ei ollut mahdollisuutta, oikeuskansleri saattoi asian KKO:n tietoon sellaista toimenpidettä varten, johon oli aihetta.

KKO p: koska KO:n ei olisi mainituista syistä pitänyt, kuten oli tapahtunut, julistaa Raimo Eino Riuttaa holhottavaksi ja määrätä hänelle holhoojaa, KKO harkitsi lailliseksi sanottujen virheiden takia purkaa ja poistaa KO:n kysymyksessä olevan 1/12 1959 julistaman päätöksen.