KKO 1935 I 56

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1935 I 56. Aika, jonka kuluessa alaikäisen hyväksi tehty testamentti on valvottava on holhoojan edun ollessa ristiriitainen holhokin testamenttiin perustuvan edun kanssa, luettava siitä, kun alaikäiselle on määrätty uskottu mies valvomaan hänen mainittua etuaan.

Talollisenpoika Arvo Olavi Vaittisen holhoojalle, hänen isälleen Aleksander Vaittiselle toimituttamansa haasteen pohjalta mäkitupalainen Juho Laine oli Ruokolahden KO:ssa lausunut että sittenkuin Aleksander Vaittisen veli talollinen Albin Vaittinen, joka 20/8 1929 tekemällään Juho Hirteen sittemmin valvomalla suullisella testamentilla oli määrännyt kaiken omaisuutensa kuolemansa jälkeen Laineelle, oli 9/4 1932 naimattomana kuollut, niin Arvo Olavi Vaittinen, joka oli syntynyt 28/7 1915, oli 6/9 1932 KO:ssa valvonut Albin Vaittisen 23/3 1932 ja seuranneen huhtikuun 8 p:nä tekemiksi ilmoitetut suulliset testamentit, joiden mukaan Arvo Olavi Vaittinen oli Albin Vaittisen kuoltua täysin omistusoikeuksin saapa kaiken Albin Vaittisen omaisuuden, olipa se mitä laatua tai nimistä tahansa; mutta koska Arvo Olavi Vaittinen valvoessaan sanotut testamentit oli ollut alaikäinen, niin Juho Laine oli vaatinut että testamentit julistettaisiin mitättömiksi.

Aleksander Vaittisen vastustettua kannetta KO päät. 17/12 1934: koska Arvo Olavi Vaittinen valvoessaan puheena olevat testamentit oli ollut alaikäinen ja valvonta siis oli pätemätön sen vuoksi ja kun ei ollut selvitystä siitä, perustettaisiinko tuohon testamenttiin mitään vaatimuksia, eikä Juho Laineella niin ollen toistaiseksi ollut oikeusturvan tarvetta, KO sillä kertaa hylkäsi kanteen ja velvoitti Laineen korvaamaan Aleksander Vaittisen oikeudenkäyntikulut.

Juho Laine haki muutosta.

Viipurin HO (hov. neuvokset af Enehielm ja Alestalo sekä ass. Alanen) tuom. 23/5 1935: koska Arvo Olavi Vaittisen toimittama testamentin valvonta KO:n mainitsemasta syystä oli pätemätön, eikä ollut väitettykään, että samaa testamenttia olisi muutoin säädetyssä ajassa laillisesti valvottu, HO kumoten KO:n päätöksen, julisti puheenaolevan testamentin mitättömäksi.

Aleksander Vaittinen ja entinen lautamies Viktor Niemi, jonka Imatran tuomiokunnan tuomari 18/12 1934 oli määrännyt Arvo Olavi Vaittisen uskotuksi mieheksi valvomaan edellämainitut hänen hyväkseen tehdyt testamentit ja hoitamaan testamentin valvonnasta mahdollisesti johtuvat riitaisuudet ja minkä määräysen Joutsenon KO päätöksellä helmikuun 13 p:ltä 1935 oli vahvistanut, hakivat muutosta.

KKO (presidentti Pehkonen sekä oikeusneuvokset Idestam, Petäys, Hovila ja Möller) tuom. 22/10 1935: koska Aleksander Vaittisen perintöoikeus Albin Vaittisen jälkeen oli ollut ristiriidassa Arvo Olavi Vaittisen Albin Vaittisen tekemiksi ilmoitettuihin testamentteihin perustuvan oikeuden kanssa ja Aleksander Vaittinen siis oli ollut estetty Arvo Olavi Vaittisen holhoojana tämän puolesta valvomasta sanottuja testamentteja,

sen vuoksi ja kun Viktor Niemi vasta tämän oikeudenkäynnin kestäessä oli määrätty Arvo Olavi Vaittisen uskotuksi mieheksi valvomaan nuo testamentit, eikä testamenttien valvomista varten laissa säädetty aika niin ollen, oikeudenkäynnin alkaessa ollut vielä alkanut,

KKO näillä ja KO:n mainitsemilla perusteilla harkitsi oikeaksi, kumoten HO:n tuomion, jättää asian KO:n paatoksen lopputuloksen varaan.