KKO 1927 II 189

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1927 II 189. Kojonen & K:i O.Y. - ulosottoasia. Sittenkuin ulosottoapulainen I. Mikkonen oli Kojonen & K:i O.Y:n tuomiolla vahvistetusta A. J. Löppöseltä olevasta saatavasta 27/6 1923 A. J. Löppösen omaisuutena ulosmitannut maarekisteriin RN:olla 102 merkityn puolen Tuomalan perintötalosta N:o 10 Säämingin pit. Särkilahden kylässä, niin J. Löppönen, A. J. Löppösen pojan L. J. Löppösen holhoojana, oli Mikkelin 1. Mh:lta vaatinut että, koska L. J. Löppönen yhdessä veljensä A. A. Löppösen kanssa oli kauppakirjalla 27/3 1923 A. J. Löppöseltä ostanut k. o. kiinteistön ja UL 4 1. 26 §:ssä säädetyssä ajassa hakenut saannolleen ensimmäistä lainhuutoa, joka oli ehdollisesti myönnetty 10/10 1923, ulosmittaus kumottaisiin. Mh 17/11 1925, koska J. Löppönen oli näyttänyt, että L. J. Löppönen oli hakenut ja saanut lainhuudon saannolleen lain määräämässä ajassa eli ensimmäisissä käräjissä ulosmittauksen jälkeisten 30 päivän perästä, julisti ulosmittauksen, mikäli se koski L. J. Löppöselle kuuluvaa osaa kiinteistöstä, peräytyväksi. Viipurin HO 16/3 1926: ei muutosta. KKO (Presidentti Grotenfelt, oikeusneuvos Pehkonen ja hovioik. neuvos Lyytikäinen) p.: koska asiakirjoista kävi selville, että Säämingin KO vasta 5/10 1923 oli määrännyt J. Löppösen, joka L. J. Löppösen puolesta oli allekirjoittanut edellämainitun kauppakirjan, L. J. Löppösen uskottuna miehenä valvomaan hänen oikeuttaan p. a. tilankaupassa, jonka holhouslautakunta vasta 11/10 1924 oli hyväksynyt, sentähden ja kun laillista kauppaa sanotusta kiinteistöstä A. J. sekä L. J. Löppösen välillä siis ei ollut syntynyt ennen ulosmittausta, KKO, kumoten HO:n ja Mh:n päätökset, määräsi että ulosmittaus, mikäli sen oli väitetty loukkaavan L. J. Löppösen oikeutta, oli pysyvä voimassa ja saatettava loppuun, ellei laillista estettä tullut väliin.— (Oikeusneuvokset Fagerström ja Bäckström: ei muutosta.)