KKO 1931 II 485

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1931 II 485. Annettu 23.10.1931. Claudia Annenkoff--Vasili Korelin, velkomisjuttu. Uudenkirkon KO lausui Vasili Korelinin kanteesta 9/10 1930 selvitetyksi, että Erland Lähteenmäki, joka Uudenkirkon KO:n 5/4 1919 antaman määräyksen nojalla oli uskottuna miehenä hoitanut silloin poissa olleiden Claudia Annenkoffin ja hänen sisarensa Tatjana Annenkoffin Uudenkirkon pitäjässä olevaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, oli 6/9 1919 vapaaehtoisella huutokaupalla myynyt Vasili Korelinille Claudia ja Tatjana Annenkoffin sanotun pit. Mäkienmäen kylässä omistamaan tilaan kuuluvasta Leipänotkon myllystä tukkisirkkelin, katkaisusirkkelin, 1 kiviparin, pärehöylän ja vesipumpun akseleineen ja remmeineen yhteisestä 10,000 markan suuruisesta hinnasta, jonka Korelin oli Lähteenmäelle maksanut, mutta ettei Korelin ollut saanut ostamiaan tavaroitaan haltuunsa Erland Lähteenmäeltä eikä hänen jälkeensä uskotunmiehentoimessa olleelta henkilöltä eikä myöskään Claudia ja Tatjana Annenkoffilta heidän palattuaan, minkä vuoksi ja kun Erland Lähteenmäki saamansa määräyksen nojalla oli ollut oikeutettu huutokaupalla myymään sanotut tavarat ja Claudia Annenkoff oli Tatjana Annenkoffin kuoltua tullut yksin omistamaan heidän omaisuutensa eivätkä sanotut tavarat enää olleet saatavissa, KO velvoitti Claudia Annenkoffin suorittamaan Vasili Korelinille takaisin mainitut 10,000 markkaa 5 prosentin vuotuisine korkoineen haastepäivästä 28/3 1929 sekä korvaamaan Korelinin oikeudenkäyntikulut. Viipurin HO 13/5 1931 ei muutosta. KKO t.: koska Erland Lähteenmäellä, jonka KO 6/6 1919 oli 19/8 1898 ann. holhouslain 67 §:n nojalla määrännyt uskottuna miehenä hoitamaan Tatjana Annenkoffin Uudenkirkon pitäjässä olevaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, saman lain 69 §:n mukaan tuossa toimessaan ei ollut ollut valtaa, ennennenkuin 3 vuotta oli kulunut siitä kuin Tatjana Annenkoff maaliskuussa 1918 oli poistunut maasta, muusta kuin äskensanotussa lainpaikassa mainitusta tärkeästä syystä myydä hänen omaisuuttaan, mutta Lähteenmäki oli jo 6/9 1919 ilman tuollaista syytä Claudia ja Tatjana Annenkoffin Mäkienmäen kylässä omistamaan tilaan kuuluvasta Leipänotkon myllystä Vasili Korelinille myynyt kysymyksessä olevan omaisuuden, sentähden ja kun Lähteenmäen siis oli katsottava täten menneen uskotun miehen toimivaltaansa ulommaksi eikä tuo kauppa, josta Claudia ja Tatjana Annenkoffilla ei oltu todistettu olleen mitään hyötyä, niin ollen ollut ollut näitä kohtaan pätevä, KKO harkitsi oikeaksi, kumoten HO:n tuomion ja KO:n päätöksen, hylätä kanteen, mutta asian laatuun nähden sai Claudia Annenkoff itse kärsiä oikeudenkäynti kulunsa.