KKO 1936 II 33

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1936 II 33. Maanviljelijät Verner Zakeus Lindström, Kustaa Viktor Maunula, Otto Vilhelm Numminen ja Juho Henrik Uusitalo; holhouslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten tekemä virkavirhe; vahingonkorvaus. Virallisen syyttäjän ja ostelija Oskari Verner Valdénin syytteestä Tarvasjoen KO 14/2 1934 lausui selvitetyksi, että Verner Zakeus Lindström, Kustaa Viktor Maunula, Otto Vilhelm Numminen ja Juho Henrik Uusitalo, ollessaan vuosina 1926 - 1929, Lindström Tarvasjoen kunnan holhouslautakunnan puheenjohtajana sekä Maunula, Numminen ja Uusitalo sen jäseninä, olivat laiminlyöneet velvollisuutensa säädetyssä ajassa vaatia Oskari Verner Valdénin silloiselta holhoojalta, hänen isältään, talonomistaja Kaarlo Alfred Valdénilta holhoustilejä vuosilta 1926, 1927 ja 1928 ja ryhtyä tilinteon laiminlyömisen johdosta lain säätämiin toimenpiteisiin seurauksin, että nuo tilit oli tehty vasta marraskuussa 1929, sekä valvoa, että Kaarlo Alfred Valdén säilytti Oskari Verner Valdénin holhousvarat, joita 31/12 1925 oli ollut 8,476 markkaa 41 penniä, holhouslaissa säädetyllä tavalla, ja siten ilmeisellä huolimattomuudellaan saattaneet mahdolliseksi sen, että Kaarlo Alfred Valdén oli voinut hukata nämä rahat, joita ei ollut voitu saada häneltä takaisin. Tähän nähden KO, huomioonottaen, ettei Oskari Verner Valdén, vaikka hän oli ollut tietoinen Kaarlo Alfred Valdénin taloudellisen aseman heikkenemisestä ja itse niin vanha, että hän oli ymmärtänyt isänsä aseman, ollut ilmoittanut asiasta holhouslautakunnalle tai muutenkaan ryhtynyt toimenpiteisiin omaisuutensa suojelemiseksi sekä että Lindströmillä ja hänen myötäpuolillaan Kaarlo Alfred Valdénin aikaisempaan elämään katsoen ei ollut ollut syytä epäillä, ettei puheenalainen omaisuus olisi pysynyt tallella, vaikka se olisi ollutkin Kaarlo Alfred Valdénin hallussa, rikoslain 40 luvun 21 §:n ja 9 luvun 1 §:n sekä holhouslain 43, 51, 53, 54 ja 72 §:n nojalla tuomitsi Verner Zakeus Lindströmin, Kustaa Viktor Maunulan, Otto Vilhelm Nummisen ja Juho Henrik Uusitalon kunkin huolimattomuudesta tehdystä virkavirheestä saamaan varoituksen sekä velvoitti heidät yhteisvastuullisesti suorittamaan Oskari Verner Valdénille korvaukseksi tälle rikoksellaan aiheuttamastaan vahingosta puolet Kaarlo Alfred Valdénin anastamista 8,476 markasta 41 pennistä 6 prosentin korkoineen tammikuun 1 p:stä 1926 sekä 1,000 markalla korvaamaan Oskari Verner Valdénin oikeudenkäyntikulut. Oskari Verner Valdén sekä Verner Zakeus Lindström ja hänen edellämainitut juttukumppaninsa hakivat muutosta. Turun HO 30/8 1935 jätti asian KO:n päätöksen varaan muutoin paitsi että, koskei jutussa ollut esitetty pätevää aihetta vahingonkorvauksen sovittelemiseen, Verner Zakeus Lindström ja hänen juttukumppaninsa velvoitettiin edellä mainittuna korvauksena Oskari Verner Valdénille yhteisvastuullisesti suorittamaan koko vaadittu määrä 8,476 markkaa 41 penniä 6 prosentin korkoineen tammikuun 1 p:stä 1926 sekä että Oskari Verner Valdénille tuomittu oikeudenkäyntikulujen korvaus korotettiin 1,500 markaksi. KKO p: ei muutosta.