KKO 1927 II 477

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1927 II 477. S. Saari, vaimonsa Eeva Stiina Ovaskaisen edusmiehenä—P. Tanskanen y. m., kaupan mitättömäksi julistaminen. S. Saari oli edelläsanotussa toimessaan Polvijärven KO:ssa kertonut, että Eeva Stiina Ovaskaisen isävainaja H. Ovaskainen omasta puolestaan ja silloin alaikäisen Eeva Stiina Ovaskaisen lakinmääräisenä holhoojana oli 1908 tehdyllä kauppakirjalla, johon muodollisista syistä oli ostajaksi merkitty Polvijärven kunta, P. Tanskaselle myynyt Konttiniemi nimisen Höytiäisen vesijättöpalstan, josta Eeva Stiina Ovaskaiselle perintönä oli kuulunut kuudesosa; mutta koskei puheenaolevaan kauppaan mikäli se koski Eeva Stiina Ovaskaisen osuutta palstasta oltu hankittu oikeuden suostumusta, S. Saari oli vaatinut, että tuo kauppa joko kokonaan tai ainakin sanotulta osalta julistettaisiin mitättömäksi ja P. Tanskanen tai Polvijärven kunta velvoitettaisiin luovuttamaan mainittu palstanosuus S. Saaren hallintaan. KO:den p. 14/12 1925; ja koska Eeva Stiina Ovaskainen oli ainakin 10/5 1924 saanut tiedon Polvijärven kunnan puheenaolevasta saannosta ja tullut tilaisuuteen moitekanteen nostamiseen, mutta haaste sanotulle kunnalle, jolle kysymyksessä olevan palstan oli näytetty kuuluvan, oli toimitettu vasta 8/11 1925 ja siis myöhemmin kuin yön ja vuoden kuluessa 10/5 1924, KO noj. 14/5 1805 ann. kunink. selitykseen, hylkäsi kanteen. Viipurin HO t. 3/6 1926: Ei muutosta. KKO (presidentti Grotenfelt, oikeusneuvos Pehkonen, hovioikeudenneuvos Lyytikäinen ja hovioikeudenasessori Erikson) t.; ja koskei oltu selvitetty, että se oikeus, joka H. ja Eeva Stiina Ovaskaisella oli ollut puheenalaiseen vesijättöpalstaan, olisi ollut omistusoikeutta kiinteään omaisuuteen, mistä tehtyyn kauppaan, sikäli kuin se koski Eeva Stiina Ovaskaisen oikeutta, siis olisi ollut hankittava oikeuden suostumus, niin KKO jätti jutun sen lopputuloksen varaan, johon HO tuomiossaan oli johtunut. (Oikeusneuvos Fagerström: Ei muutosta.)