KKO 1940 II 221

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1940 II 221. Lakitieteenylioppilas Niilo Luostarinen -- vapaaherra Tom Hjalmar Carpelanin holhoojat vapaaherratar Albine Carpelan ja lautamies Jalmari Ajosenpää; vekselijuttu; vekselin hyväksyjä, joka oli mielisairauden takia asetettu holhouksen alaiseksi, oli jo siihen aikaan jolloin hänen oli ilmoitettu hyväksyneen vekselin, ollut sellaisessa mielentilassa, ettei hän ollut laillisin vaikutuksin voinut tällaiseen toimeen ryhtyä, minkä vuoksi ja kun ei ollut näytetty hyväksyjän saaneen vekselistä vastiketta hänen holhoojiaan vastaan ajettu kanne on hylätty. Niilo Luostarinen oli Helsingin RO:ssa vaatinut, että vapaaherratar Carpelan ja Jalmari Ajosenpää vapaaherra Carpelanin holhoojina velvoitettaisiin suorittamaan Luostarisen 21/1 1937 3 kuukauden kuluttua maksettavaksi asettaman ja vapaaherra Carpelanin hyväksymän vekselin nojalla sen määrä 75,000 markkaa korkoineen. RO p. 20/10 1939, koskei vastoin vapaaherratar Carpelanin ja Jalmari Ajosenpään kieltämistä ollut luotettavasti näytetty, että vapaaherra Carpelan, joka oli 15/3 1937 mielisairauden takia pantu holhouksen alaiseksi ja jonka mielentilan voitiin esitetyn lääkärintodistuksen nojalla päättää olleen jo pitkän aikaa sitä ennen heikentyneen, olisi hyväksynyt puheena olevan vekselin, hylkäsi kanteen. Turun HO t. 1/3 1940 jätti RO:n päätöksen pysyväksi sekä velvoitti Luostarisen korvaamaan vapaaherratar Carpelanille ja Jalmari Ajosenpäälle yhteisesti heillä jutusta HO:ssa olleet kulut. KKO t: koska oli selvitetty että vapaaherra Carpelan, joka 15/3 1937 oli mielisairauden takia asetettu holhouksen alaiseksi, jo siihen aikaan, jolloin hänen oli ilmoitettu hyväksyneen puheenaolevan vekselin oli ollut sellaisessa mielentilassa, ettei hän ollut laillisin vaikutuksin voinut tällaiseen toimeen ryhtyä, niin ja kun myöskään ei ollut näytetty vapaaherra Carpelanin saaneen vekselistä vastiketta eikä hän siis ollut vaadittuun maksusuoritukseen velvollinen, KKO harkitsi oikeaksi jättää jutun HO.n tuomion lopputuloksen varaan.