KKO 1927 II 515

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1927 II 515. Annettu 14.12.1927. Lydia Amanda Kaunisto - H. ja A. H. Kaunisto, kiinteistökaupan mitättömäksi julistaminen. Lydia Amanda Kaunisto oli Ruoveden KO:ssa lausunut, että hänen äitinsä, nyttemmin edesmennyt Hilda Kaunisto, jolle hänen ensimmäisen miehensä ja Lydia Amanda Kauniston isän J. Kasilan kuoleman jälkeen toimitetussa perinnönjaossa oli jaettu Kauniston lohkotila, oli kauppakirjalla 4/2 1924 yhdessä toisen miehensä H. Kauniston kanssa myynyt sanotun tilan irtaimistoineen heidän pojalleen A. H. Kaunistolle 15,000 markan kauppahinnasta ja samana päivänä laaditussa eläkekirjassa määrättyä eläkettä vastaan. Mutta koska viimemainittu kaupanteossa oli ollut alaikäinen eikä hänellä siinä ollut ollut laillista suostumusta, joten kauppa oli laiton, Lydia Amanda Kaunisto oli yhdessä Hilda Kauniston muitten perillisten kanssa vaatinut että kerrottu tilankauppa sekä A. H. Kaunistolle tilaan jo myönnetty lainhuuto julistettaisiin mitättömiksi. KO:den p. 28/2 1925; ja kun se seikka, että A. H. Kaunisto siihen aikaan, jolloin edelläkerrottu kauppakirja tehtiin, oli ollut alaikäinen ja oikeudenvalvojan puutteessa, ei oikeuttanut Lydia Amanda Kaunistoa ja hänen myötäpuoliaan vaatimaan saman kauppakirjan kautta tapahtuneen luovutuksen mitättömäksi julistamista, varsinkin koska H. Kaunisto oli ilmoittanut A. H. Kauniston täyttäneen kaupassa määrätyn eläkemaksuvelvollisuutensa eikä kauppahinnan maksamista vielä oltu vaadittu sekä asianomainen holhouslautakunta ja A. H. Kaunisto, täysi-ikäiseksi tultuaan, olivat hyväksyneet kaupan, KO hylkäsi kanteen. Turun HO t. 18/6 1926: Ei muutosta. KKO (oikeusneuvos Nordgren sekä hovioikeudenneuvokset Makkonen, Aminoff ja Idestam) t.; ja koska A. H. Kaunisto ostaessaan yllämainitulla kauppakirjalla H. ja Hilda Kaunistolta puheena olevan Hilda Kauniston yksityisesti omistaman tilan, oli ollut alaikäinen ja ilman laillista oikeudenvalvojaa, niin ja kun tätä kauppakirjan tekotilaisuudessa ollutta laillisen sopimuskumppanin puutetta ei oltu voitu korvata sen kautta, että A. H. Kaunisto, joka Hilda Kauniston kuollessa vielä oli alaikäinen, oli täysi-ikäiseksi tultuaan ja siis vasta Hilda Kauniston kuoltua hyväksynyt sanotun kaupan, KKO, julisti sanotun kaupan, mikäli se koski Lydia Amanda Kauniston perintöosuutta äitinsä Hilda Kauniston jälkeen eli 1/7 tilasta, samoinkuin tähän tilaosuuteen ehkä annetut lainhuudotkin mitättömiksi. - (Oikeusneuvos Sarva Ei muutosta).