KKO 1931 II 108

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1931 II 108. Verner Alikeskikylä--tuomioistuimen laillisuus velkomisjutussa. Verner Alikeskikylä oli Turun RO:ssa lausunut. että hän, mentyään Evert Anselm Järvelän kanssa yhteisvastuulliseen omavelkaiseen takaukseen A. Hildénin eräälle Vihtori Salmelle antaman, 23/12 1927 päivätyn velkakirjan sisällyksen 10,000 markan 10 prosentin korkoineen ja kuluineen maksamisesta, oli 6/3 1930 joutunut ulosottoteitse maksamaan Vihtori Salmelle sanotun takauksensa perusteella velkakirjansisällyksen korkoineen ja kuluineen yhteensä 11,913 markkaa, minkä vuoksi ja koska Evert Anselm Järvelä kerrotun takaussitoumuksensa perusteella oli velvollinen suorittamaan Verner Alikeskikylälle puolet tuosta Alikeskikylän maksamasta erästä, Alikeskikylä oli vaatinut, että Edvard Järvelä, joka oli 28/3 1930 määrätty mielenvikaiseksi tulleen Evert Anselm Järvelän uskotaksi mieheksi, sanotussa toimessaan velvoitettaisiin suorittamaan Alikeskikylälle puolet sanotusta erästä eli 5,956 markkaa 50 penniä korkoineen 6/3 1930 lukien. Kanteesta kuultuna Edvard Järvelä oli väittänyt, että, koska asia koski yksinomaan Evert Anselm Järvelän asioita ja tämän koti ja asuinpaikka oli Maarian pitäjässä, RO ei ollut asianomainen tuomioistuin käsittelemään asiaa, sekä sen vuoksi anonut, että juttu jätettäisiin tutkimatta. RO 18/6 1930 hylkäsi kerrotun väitteen. Turun HO 14/10 1930: koskei Verner Alikeskikylän asiassa ajama kanne koskenut Edvard Järvelän Evert Anselm Järvelän puolesta hallussaan pitämien varojen tiliä eikä myöskään perustunut sellaiseen toimintaan, johon Edvard Järvelä Evert Anselm Järvelän uskottuna miehenä olisi ryhtynyt, vaan käsitti ainoastaan vaatimuksen saada Evert Anselm Järvelän varoista määratyn erän, jonka suorittamiseen Evert Anselm Järvelä olisi sitoutunut ennenkuin hänelle määrättiin uskottu mies, ja Evert Anselm Järvelän koti ja asuinpaikka kieltämättä oli Maarian pitäjässä, sen tähden ja koskei RO:n näin ollen OK:n 10 luvun 1 §:n mukaan, verrattuna saman luvun 4 §:ään, ollut oikea tuomioistuin kerrottua asiaa käsittelemään, HO poisti RO:n päätöksen ja muut toimenpiteet jutussa sekä asetti asian siihen tilaan, jossa se oli ennenkuin se RO:ssa vireille pantiin. KKO p.: ei muutosta.