KKO 1950 II 188

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1950 II 188. Annettu 10.5.1950. Talollisenpoika Erkki Heimari Lyly-Yrjänäinen; Uskotun miehen määräämistä koskevan KO:n päätöksen purkaminen. Kauhajoen KO oli 29/7 1949 julistamaltaan, lainvoiman saaneella päätöksellä Kauhajoen kunnan holhouslautakunnan hakemuksesta 19/8 1898 annetun holhouslain 66 §:n nojalla määrännyt Erkki Heimari Lyly-Yrjänäisen veljen talollisen Sameli Lyly-Yrjänäisen Erkki Heimari Lyly-Yrjänäisen sairauden vuoksi tämän uskotuksi mieheksi edustamaan häntä ja valvomaan hänen etuaan ja oikeuttaan kaikkinaisissa asioissa sekä hoitamaan hänen omaisuuttaan, mistä toimestaan Sameli Lyly-Yrjänäisen tuli vuosittain tehdä tili holhouslautakunnalle. Koska Erkki Heimari Lyly-Yrjänäistä ei ollut asiassa kuultu eikä KO:ssa myöskään ollut esitetty selvitystä siitä, että olisi ollut tarpeen määrätä uskottu mies hoitamaan hänen asioitaan ja omaisuuttaan, Erkki Heimari Lyly-Yrjänäinen oli KKO:lle antamassaan kirjoituksessa anonut, että KO:n päätös purettaisiin. KKO p: koska KO:ssa ei ollut esitetty selvitystä siitä, että Erkki Heimari Lyly-Yrjänäinen sairauden takia tai muusta syystä olisi ollut kykenemätön käyttämään puhevaltaa asiassa sekä hoitamaan asioitaan ja omaisuuttaan eikä KO:n niin ollen olisi pitänyt ratkaista asiaa varaamasta Erkki Heimari Lyly-Yrjänäiselle tilaisuutta tulla siinä kuulluksi, sen vuoksi ja kun uskottu mies KO:n soveltaman lainkohdan mukaan voitiin määrätä vain hoitamaan erityistä omaisuutta tai asiaa, KKO harkitsi lailliseksi kerratun virheellisen menettelyn vuoksi purkaa ja poistaa Kauhajoen KO:n puheena olevan päätöksen 29/7 p:ltä 1949 sekä palauttaa asian sanottuun oikeuteen, jonka tuli ilmoituksetta ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen ja siinä laillisesti menetellä.