KKO 1988:61

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1988:61

(Vahv. jaosto)

(10.6.1988, 1977, S 86/480)

Holhous — Holhoojan ja holhottavan välinen oikeustoimi

Isä oli omilla varoillaan ostanut alaikäiselle lapselleen A:lle tilan. A:lle ei ollut määrätty uskottua miestä. Isän kuoltua A:n kanssaperillinen B vaati, että lahjoitus todettaisiin pätemättömäksi ja että vahvistettaisiin tilan kuuluvan kuolinpesälle. Kanne hylättiin,

-koska isällä ei ollut ollut oikeutta tilaan eikä sen ostamiseen käytettyihin varoihin vetoamalla siihen, ettei A:ta ollut edustanut uskottu mies, ja

-koska B:llä perillisenä ei ollut parempaa oikeutta kuin hänen isällään oli ollut. Vrt. KKO 1979 II 131, 1982 II 45 ja 1985 II 18

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Kanne Ylöjärven kihlakunnanoikeudessa

Irja Annikki Rissanen on veljelleen Erkki Juhani Koskelalle tiedoksi toimituttamansa haasteen nojalla kertonut, että heidän isänsä, mylläri Kosti Eerikki Koskela oli 11.11.1961 vahvistetulla kauppakirjalla ostanut Ylöjärven kunnan Ylöjärven kylässä sijaitsevan Leppäsen tilan RN:o 5:69 tuolloin alaikäisen, 9.6.1947 syntyneen Erkki Juhani Koskelan nimiin 16.000 nykymarkan kauppahinnasta ja että Erkki Juhani Koskelalle oli myönnetty lainhuuto tilaan 1.3.1962. Sittemmin oli käynyt selville, että tila oli ostettu isän Kosti Eerikki Koskelan omilla varoilla. Erkki Juhani Koskelalle ei ollut määrätty uskottua miestä hänen puolestaan vastaanottamaan tilan ostamiseen käytettyjä, Kosti Eerikki Koskelan Erkki Juhani Koskelalle lahjoittamia varoja eikä myöskään vastaanottamaan tilaa. Uskotun miehen puuttumisen johdosta ei ollut syntynyt pätevää lahjoitusta eikä Erkki Juhani Koskela ollut voinut saada omistusoikeutta tilaan. Tällä perusteella ja kun Kosti Eerikki Koskela oli kuollut 6.9.1979 eikä hänen jälkeensä ollut toimitettu perinnönjakoa, Rissanen on vaatinut, että lahjoitus todettaisiin pätemättömäksi ja kaupan kohteena olleen kiinteistön vahvistettaisiin tulleen Kosti Eerikki Koskelan omistukseen ja Erkki Juhani Koskelalle myönnetyn lainhuudon estämättä kuuluvan Kosti Eerikki Koskelan kuolinpesään. Vaatimuksensa tueksi Rissanen on vielä viitannut Korkeimman oikeuden ratkaisuihin 1979 II 31 ja 1982 II 45.

Kihlakunnanoikeuden päätös 4.12.1984

Erkki Juhani Koskelan vastustettua kannetta kihlakunnanoikeus, jossa asianosaiset ovat vaatineet korvausta oikeudenkäyntikuluistaan ja jossa on kuultu myös muita Kosti Eerikki Koskelan oikeudenomistajia, on katsonut käyneen selville, että Kosti Eerikki Koskela oli 11.11.1961 vahvistetulla kauppakirjalla ostanut silloin alaikäisen poikansa Erkki Juhani Koskelan holhoojana tämän puolesta ja tämän nimiin puheena olevan Leppäsen tilan RN:o 5:69 Eira Annikki ja Eino Vihtori Leppäseltä 1.600.000 vanhan markan kauppahinnasta ja maksanut kauppahinnan omilla varoillaan. Kosti Eerikki Koskelan oli katsottava, suorittaessaan Erkki Juhani Koskelan puolesta omilla varoillaan mainitun kauppahinnan myyjille, antaneen Erkki Juhani Koskelalle kauppahintaa vastaavan rahalahjan. Erkki Juhani Koskelalle ei ollut määrätty uskottua miestä tai muuta laillista edustajaa ottamaan hänen puolesta vastaan mainittua rahalahjoitusta. Täysi-ikäiseksi tultuaan Erkki Juhani Koskelan oli katsottava hyväksyneen isältään kaupan yhteydessä saamansa kauppahintaa vastaavan rahalahjoituksen.

Sen vuoksi ja ottaen vielä huomioon, että 11.11.1961 vahvistetussa kiinteistönkaupassa oli ostajaa Erkki Juhani Koskelaa edustanut laillisesti hänen holhoojansa Kosti Eerikki Koskela ja Leppäsen tilan oli siten katsottava tulleen laillisesti Erkki Juhani Koskelan omistukseen sekä ettei ollut näytetty perustetta, jolla Kosti Eerikki Koskelan Erkki Juhani Koskelalle tekemää ja tämän hyväksymää kauppahintaa vastaavaa rahalahjoitusta olisi tällä hetkellä pidettävä pätemättömänä, kihlakunnanoikeus on hylännyt Rissasen kanteen ja velvoittanut Rissasen suorittamaan Erkki Juhani Koskelalle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 14.000 markkaa.

Turun hovioikeuden tuomio 31.1.1986

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi Rissanen oli saattanut jutun, on pääasian osalta jättänyt asian kihlakunnanoikeuden päätöksen varaan. Koska asia oli kuitenkin ollut oikeudellisesti epätietoinen niin, että Rissasellakin oli ollut perusteltua aihetta oikeudenkäyntiin, hovioikeus on hylännyt Erkki Juhani Koskelan vaatimuksen saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan kihlakunnanoikeudessa ja vapauttanut Rissasen suorittamasta Erkki Juhani Koskelalle kihlakunnanoikeudessa niistä tuomittua korvausta 14.000 markkaa. Kun kihlakunnanoikeuden päätöstä ei pääasian osalta muutettu, hovioikeus on hylännyt Rissasen vaatimuksen saada korvausta kuluistaan hovioikeudessa.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

Valituslupa on myönnetty 16.4.1986. Rissanen on vaatinut kanteensa hyväksymistä. Erkki Juhani Koskela on antanut häneltä pyydetyn vastauksen.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Kosti Eerikki Koskela on ostanut kysymyksessä olevan Leppäsen tilan poikansa Erkki Juhani Koskelan holhoojana tämän nimiin. Hänen on katsottava tarkoittaneen, että tila tuli Erkki Juhani Koskelan omaksi lahjana isältään. Kosti Eerikki Koskelalla ei ole ollut oikeutta tilaan sillä Rissasen esittämällä perusteella, ettei Erkki Juhani Koskelaa ollut edustanut uskottu mies, eikä Kosti Eerikki Koskelalla myöskään ole ollut oikeutta tällä perusteella vaatia kiinteistöstä maksamaansa kauppahintaa Erkki Juhani Koskelalta. Kosti Eerikki Koskelan perillisellä ei ole parempaa oikeutta kuin Kosti Eerikki Koskelalla oli.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Rissanen velvoitetaan suorittamaan Erkki Juhani Koskelalle korvaukseksi hänelle vastauksen antamisesta täällä aiheutuneista kuluista 1.500 markkaa.

Ratkaisuun osallistuneet: presidentti Olsson, oikeusneuvokset Salervo, Jalanko, Takala, Nikkarinen, Riihelä, Hiltunen, Lindholm, Haarmann, Tulenheimo-Takki ja Paasikoski