KKO 1932 II 321

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1932 II 321. Aleksi Taipalus ja Aabel Alatalo, konkursissa valvotun saatavan vahvistaminen; legitimatio. Jalasiärven KO:ssa vireillä olleessa Samuel Alatalo-vainajan konkurssissa 19/9 1930 toimitetussa valvonnassa Aleksi Taipalus oli silloin alaikäisenä olleen Aabel Alatalon uskottuna miehenä valvonut tämän työpalkkaa 10,000 markkaa maksettavaksi etuoikeuksin konkurssipesän varoista; mutta kun valvonta oli tehty riitaiseksi, KO oli 16/1 1931 julistamassaan konkurssituomiossa osoittanut Aleksi Taipaluksen eri oikeudenkäynnillä näyttämään saatavan toteen sekä määrännyt, että pesän varoista oli vaadituin etuoikeuksin suoritettava se määrä, mikä tuossa oikeudenkäynnissä vahvistettiin Alatalon saatavaksi. Haastatettuaan mainitun konkurssipesän KO:teen Aleksi Taipalus oli siellä vaatinut, että Aabel Alatalon saatava konkurssipesältä vahvistettaisiin 9,000 markaksi. KO 18/11 1931 Vahvisti Aabel Alatalon saatavan Samuel Alatalon konkurssipesältä 3,500 markaksi sekä velvoitti konkurssipesän korvaamaan Aleksi Taipaluksen kulut asiasta. Aleksi Taipalus ja konkurssipesä hakivat muutosta. Vaasan HO 5/5 1930: koska KO 5/5 1930 oli määrännyt Aleksi Taipaluksen Aabel Alatalon uskottuna miehenä valvomaan tämän etua ja oikeutta hänen isävainajansa Samuel Alatalon jälkeen toimitettavassa pesänkirjoituksessa ja perinnönjaossa eikä Taipalus niin ollen ollut ollut oikeutettu Samuel Alatalon konkurssissa valvomaani Aabel Alatalon pesästä ehkä olevaa saamista eikä nostamaan kyseessä olevaa riitajuttua, HO, kumoten KO:n päätöksen poisti KO:n toimenpiteet asiassa sekä velvoitti Aleksi Taipaluksen korvaamaan konkurssipesälle sen kulut asiasta KO:ssa ja HO:ssa. Aleksi Taipalus ja täysivaltaiseksi tullut Aabel Alatalo hakivat muutosta. KKO (oikeusneuvokset Fagerström, Järnefelt, Kaila ja Laurila) p: koska KO sen takia, että Aabel Alatalon etu oli ristiriidassa hänen äitinsä ja holhoojansa Hedvig Sofia Alatalon edun kanssa, viimeksimainitun hakemuksesta 5/5 1930 oli määrännyt Aleksi Taipaluksen uskottuna miehenä valvomaan Aabel Alatalon oikeutta hänen isä-vainajansa Samuel Alatalon jälkeen toimitettavassa perunkirjoituksessa ja perinnönjaossa, eikä Taipalus niin ollen ollut oikeutettu tässä oikeudenkäynnissä holhuunalaisen Aabel Alatalon puolesta käyttämään puhevaltaa, KKO harkitsi oikeaksi jättää HO:n päätöksen lopputuloksen pysyväksi, kuitenkin niin, että Aleksi Taipalus vapautettiin suorittamasta Samuel Alatalon konkurssipesälle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikulujen korvauksia. (Presidentti Pehkonen lausui: "jätän tutkimatta mitä Aleksi Taipalus on HO:ssa lausunut, koska Aabel Alatalo Taipaluksen jättäessä muutoksenhakemuksensa HO:teen jo oli täysi-ikäinen; mutta koska Taipalus edellä mainitussa uskotun miehen toimessaan on ollut oikeutettu Samuel Alatalo-vainajan perinnönluovutuskonkurssissa valvomaan kysymyksessäolevan palkkasaatavan ja sittemmin konkurssituomioistuimen osoituksen mukaisesti myös ajamaan esillä olevaa vahvistuskannetta eikä HO:lla niin ollen mainitsemillaan perusteilla ole ollut laillista syytä jättää juttua asiallisesti tutkimatta siltä osalta kuin se Samuel Alatalon konkurssipesän muutoksenhakemuksella oli saatettu HO:n tutkittavaksi, harkitsen oikeaksi tältä osin kumota HO:n päätöksen ja palauttaa jutun sanotulta osalta HO:teen, jonka tulee ottaa se uudelleen käsiteltäväksi ja siinä laillisesti menetellä.")