KKO 1936 II 47

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1936 II 47. Annettu 28.1.1936. Talollisenleski Matrona Gratscheff -- talollinen Vasili Tschernoff, alaikäisten lastensa Boris ja Ivan Tschernoffin holhoojana, lainhuudon oikaiseminen. Muolaan KO:ssa Matrona Gratscheff oli lausunut, että KO oli 17/3 1933 antanut Boris ja Ivan Tschernoffille lainhuudon 117/420 osaan tilasta R. N:o 110 Muolaan pitäjän Sudenojan kylässä, minkä tilanosan Boris ja Ivan Tschernoff olivat saaneet omistukseensa siten, että talollinen Maksim Gratscheff, joka vanhempiensa Filip ja Tatjana Gratscheffin jälkeen 28/10 1932 toimitetussa perinnönjaossa oli saanut 121/420 osaa samasta tilasta, oli kauppakirjalla seuranneen joulukuun 29 p:ltä myynyt silloin omistamansa osan tuosta tilasta Boris ja Ivan Tschernoffille. Mutta koska Maksim Gratscheffin myymään tilanosaan oli kuulunut 1/42 osaa tilasta R.N:o 110 vastaava osa, joka perinnön nojalla oli kuulunut Matrona Gratscheffin mies-vainajalle Fedot Gratscheffille, ja Fedot Gratscheff oli tämän kiinteistöosansa Matrona Gratscheffin kanssa 21/8 1919 tekemällään keskinäisellä testamentilla, jonka Matrona Gratscheff oli valvonut 18/11 1919, luovuttanut omistusoikeuksin Matrona Gratscheffille, Matrona Gratscheff oli vaatinut myönnetyn lainhuudon oikaisemista siten, että siitä poistettaisiin mainittu, Matrona Gratscheffille näin kuuluva osa. KO 1/11 1934 lausui selvitetyksi, että Fedot Gratscheff oli tosin mainitulla, Matrona Gratscheffin laillisesti valvomalla testamentilla antanut Matrona Gratscheffille omistusoikeuden kaikkeen omaisuuteensa, johon oli kuulunut osa Boris ja Ivan Tschernoffin nimiin huudatetusta tilanosasta, mutta koska myös oli selvitetty, että Matrona Gratscheff oli Fedot Gratscheffin perillisten kanssa 5/9 1921 tekemässään sopimuskirjassa tyytynyt yksistään hallintaoikeuteen Fedot Gratscheffilta jääneeseen tilanosaan eikä Matrona Gratscheffilla näin ollen ollut laillista oikeutta kanteeseensa, KO hylkäsi kanteen. Viipurin HO 28/5 1935: ei muutosta. KKO t: ei muutosta.