KKO 1961 II 136

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1961 II 136. Annettu 25.10.1961. Holhouslautakunnalla ei ollut oikeutta holhousasiassa käyttää julkista kannevaltaa alioikeudessa yksityisen asiamiehen välityksellä.

Ilomantsin kunnan holhouslautakunnan esityksestä oli Ilomantsin KO, jossa holhouslautakuntaa ei ollut edustanut sen puheenjohtaja eikä jäsen vaan sen valtuuttamana asiamiehenä oli ollut apulaisnimismies Osmo Ruuth, 2/2 1961 julistamassaan päätöksessä lausunut selvitetyksi, että sanotun kunnan Ilomantsin kylästä oleva talollinen Toivo Elias Rautiainen oli kykenemätön hoitamaan asioitaan, minkä vuoksi ja kun`oli pelättävissä, että Rautiaisen omaisuus muutoin hävitettiin, KO holhouslain 19 ja 25 §:n nojalla alisti Rautiaisen holhottavaksi ja määräsi hänen holhoojakseen talollisen Jorma Kauko Kontturin. Itä-Suomen HO, jossa Toivo Elias Rautiainen haki muutosta, p. 9/5 1961, koskei ollut ilmaantunut seikkoja, joiden perusteella olisi katsottava, että Rautiainen olisi kykenemätön hoitamaan asioitaan ja hallitsemaan omaisuuttaan, kumoten KO:n päätöksen, hylkäsi holhouslautakunnan esityksen, mutta määräsi, että Rautiainen oli oleva edelleen holhouksen alaisena ja Jorma Kauko Kontturi hänen holhoojanaan kunnes päätös sai lainvoiman.

Ilomantsin kunnan holhouslautakunta anoi lupaa saada olkeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla hakea muutosta HO:n päätökseen ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen.

KKO p. myönsi muutoksenhakuluvan ja käsitteli asian; ja koska Ilomantsin kunnan holhouslautakunnalla ei ollut ollut oikeutta holhousasiassa käyttää julkista kannevaltaa KO:ssa yksityisen asiamiehen välityksellä, kuten oli tapahtunut, eikä KO niin ollen olisi saanut ottaa holhouslautakunnan esitystä tutkittavakseen, KKO harkitsi oikeaksi, poistaen alempien olkeuksien toimenpiteet ja lausunnot, jättää asian tutkittavaksi ottamatta. Ilomantsin tuomiokunnan tuomarin oli kuulutettava virallisessa lehdessä KO:n toimenpiteen kumoamisesta.