KKO 1927 I 61

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1927 I 61. Kysymys testamentin valvonnan pätevyydestä, kun valvonnan on toimittanut alaikäisen puolesta henkilö, joka ei ollut holhooja.

Fråga om giltigheten av testamentsbevakning, då testamentet bevakats för omyndigs räkning av en person, som icke varit förmyndare.

H. E., J. V. ja T. E. Ilola olivat Huittisten KO:ssa lausuneet, että heidän veljensä K. F. Ilolan 1/2 l924 kuoltua Iida Katariina Partala, J. Haukka Aili Esteri Lehdon puolesta ja Varma Hautaniemi olivat seuranneen maaliskuun 7 päivänä KO:ssa vaatineet K. F. Ilolan kuolinpäivänään laatimaan kirjallisen testamentin, jossa hän muun muassa oli määrännyt että hänen jäämistöstään oli annettava Iida Katariina Partalalle 50,000 markkaa, Aili Esteri Lehdolle samoin 50,000 markkaa ja Varma Hautaniemelle 25,000 markkaa. Mutta kun K. F. Ilola pari tuntia ennen kuolemaansa tehdessään sanotun testamentin oli tapaturmaisesta loukkautumisesta aiheutuneen sairautensa ja siitä johtuneitten ankarain ruumiillisten tuskain takia ollut sellaisessa tilassa, ettei hän enää ollut ollut täysissä sielun voimissa eikä kykenevä arvostelemaan tekojaan, H. E. Ilola ja hänen myötäpuolensa K. F. Ilolan lähimpinä perillisinä olivat tällä ja, mikäli testamentti koski Aili Esteri Lehtoa, silläkin perusteella, että kun J. Haukka valvoessaan testamentin ei vielä ollut ollut Aili Esteri Lehdon holhooja, johon toimeen hänet oli määrätty vasta 30/5 1924, testamenttia ei oltu Aili Esteri Lehdon puolesta laillisesti valvottu, vaatineet, että kysymyksessä oleva testamentti julistettaisiin mitättömäksi sikäli kuin siinä oli tehty määräyksiä Iida Katariina Partalan, Aili Esteri Lehdon ja Varma Hautaniemen hyväksi,

KO hylkäsi p:llä 6/5 1926 muuten kanteen mutta julisti puheenaolevassa testamentissa Aili Esteri Lehdon hyväksi tehdyn määräyksen kaikkea voimaa ja vaikutusta vailla olevaksi.

Asianosaiset haki puolin ja toisin muutosta.

Turun RO (hovioikeudenneuvos Bronikowsky, hovioikeudenasessori Kerppola ja viskaali Wallén) t. 25/2 1927; ja koska oli käynyt selville, että K. F. Ilola oli tehnyt riidanalaisen testamentin täydellä ja terveellä järjellä ja vapaasta tahdosta sekä J. Haukan Aili Esteri Lehdon puolesta toimittamaa testamentin valvontaakin, siihen nähden että Kauvatsan kunnan holhouslautakunta oli jo 12/2 1924 eli siis ennen tuota valvontaa V. Lehdon suostumuksella päättänyt ehdottaa Haukan Aili Esteri Lehdon holhoojaksi, mihin toimeen hänet tuon ehdotuksen johdosta sittemmin olikin määrätty, oli pidettävä laillisesti tapahtuneena, HO, jättäen jutun muutoin KO:den päätöksen lopputuloksen varsan, siinä kohdin muuttaen sanottua päätöstä, hylkäsi kanteen myöskin mikäli se tarkoitti testamentissa Aili Esteri Lehdon hyväksi tehdyn määräyksen julistamista mitättömäksi.

H. E:. Ilola ja hänen asiakumppaninsa anoivat muutosta.

KKO (oikeusneuvokset Lilius ja Sarva, sotaylituomari Korpivaara, hovioikeudenasessori Nevanlinna sekä varatuomari Jaakkola) t. 11/11 1927; ja koska E. F. Ilola oli täydellä ja terveellä järjellä ollen sekä vapaasta tahdostaan tehnyt sanotun testamentin ja sen oli Aili Esteri Lehdon puolesta valvonut J. Haukka eikä tämä, tultuaan sitten Aili Esteri Lehdon holhoojaksi, ollut hänen puolestaan luopunut kysymyksessä olevasta testamentista, niin KKO jätti jutun sen lopputuloksen varaan, johon HO tuomiossaan oli johtunut.