KKO 1949 II 127

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1949 II 127. Annettu 18.3.1949. Talollinen Aleksi Johannes Hakala, omasta puolestaan ja alaikäisten lastensa Hilkka Marjatta ja Annikki Kaarina Hakalan holhoojana -- talollinen Erkki Heimari Lyly-Yrjänäinen; alaikäisen puolesta tehdyn kiinteistönkaupan mitättömäksi julistaminen; se seikka, että oikeus oli alaikäisen täysi-ikäiseksi tultua hyväksynyt kaupan, ei tehnyt sitä päteväksi. Erkki Heimari Lyly-Yrjänäinen oli Aleksi Johannes Hakalalle tämän omasta puolestaan ja sanotussa holhoojantoimessa sekä äidilleen talollisenleskelle Sandra Lyly-Yrjänäiselle 6/4 1946 tiedoksi toimitetun haasteen nojalla Kauhajoen KO:ssa lausunut, että Sandra Lyly-Yrjänäinen oli 18/3 1925 syntyneen Erkki Heimari Lyly-Yrjänäisen holhoojana 1/5 1945 laaditulla kauppakirjalla myynyt Aleksi Johannes, Hilkka Marjatta ja Annikki Kaarina Hakalalle puolet Erkki Heimari Lyly-Yrjänäisen omistamasta Kauhajoen pitäjän Kauhajoen kylässä olevasta Lylysalon tilasta RN: o 896; mutta koska mainittuun kauppaan ei ollut Erkki Heimari Lyly-Yrjänäisen alaikäisenä ollessa hankittu oikeuden lupaa eikä hän täysi-ikäiseksi tultuaan ollut hyväksynyt tuota hänelle epäedullista luovutusta, Erkki Heimari Lyly-Yrjänäinen oli vaatinut, että puheena oleva kauppa julistettaisiin mitättömäksi. Aleksi Johannes Hakalan vastustettua kannetta ja sittenkuin Sandra I,yly-Yrjänäistäkin oli kanteesta kuultu, KO, jossa Hakala oli vaatinut korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, p. 14/6 1946, koska KO oli Erkki Heimari Lyly-Yrjänäisen puolesta 22/3 1946 eli siis ennenkuin haaste juttuun oli otettu hyväksynyt kerrotun kaupan eikä Erkki Heimari Lyly-Yrjänäisen kuuleminen siinä asiassa holhouslain 47 §:n säännökseen nähden ja kun holhouslautakunta oli kaupan hyväksymista puoltanut, ollut ollut tarpeen, hylkäsi kanteen, mutta määräsi, että Hakala. sai asian laatuun nähden pitää hänellä jutusta olleet kulut omana vahinkonaan. Vaasan HO, jossa Erkki Heimari Lyly-Yrjänäinen sekä Aleksi Johannes Hakala, viimeksi mainittu niin hyvin omasta puolestaan kuin myös holhoojantoimessaan, puolin ja toisin hakivat muutosta, t. 23/3 1948, koska puheena olevaan, Sandra Lyly-Yrjänäisen Erkki Heimari Lyly-Yrjänäisen holhoojana tekemään kauppaan ei ollut viimeksi mainitun alaikäisenä ollessa hankittu oikeuden lupaa eikä tuota kauppaa niin ollen ollut tehty laissa säädetyssä järjestyksessä, niin ja kun se seikka, että KO oli Erkki Heimari I,yly-Yrjänäisen täysi-ikäiseksi tultua hyväksynyt sanotun kaupan hänen puolestaan, ei tehnyt sitä päteväksi, kumoten KO:n päätöksen, julisti kaupan mitättömäksi. KKO t: ei muutosta.