KKO 1934 II 229

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1934 II 229. Kauppiaanleski Elsa Sofia Raatikainen sekä entinen varastomies Taavetti Raatikainen, Elsa Sofia Raatikaisen alaikäisten lasten Senja, Viljo ja Erkki Raatikaisen uskottuna miehenä; alaikäisten puolesta valitetaan heidän äitinsä velan maksuksi tehdystä ulosmittauksesta. Sittenkuin talollisenvaimon Ulriikka Julkusen ja O. Y. Minna Canthin Perillisten saatavista oli 2/5 1933 Elsa Sofia Raatikaiselta ulosmitattu talon n:o 8 Maaningan pit. Käärmelahden kylässä maalla oleva Pekkala niminen kauppakartano vuokraoikeuksineen ja taloon n:o 16 samassa kylässä kuuluva Joutsenlahti eli Joutensuo niminen niittypalsta, niin Elsa Sofia Raatikainen, omasta puolestaan ja yllämainittujen lastensa holhoojana, oli Kuopion l. Mh:lle annetussa valituskirjassa vaatinut, että, koska ulosmitattu omaisuus kuului hänen miesvainajansa sekä Senja, Viljo ja Erkki Raatikaisen isän kauppias Petter Raatikaisen jakamattomalle kuolinpesälle ja tuosta omaisuudesta vain Joutsenlahden niittypalsta, jota rasitti O. Y. Minna Canthin Perillisten saamisen vakuudeksi vahvistettu kiinnitys, voitiin käyttää saman saamisen maksuun, mutta Senja, Viljo ja Erkki Raatikaisen osuus puheenalaisesta omaisuudesta ei lainkaan vastannut Elsa Sofia Raatikaisen yksityisistä veloista, ja kun Elsa Sofia Raatikainen sitä paitsi oli pannut vireille menettelyn Pekkalan vuokra-alueen lunastamisesta itsenäiseksi tilaksi, ulosmittaus, paitsi mikäli se koski Joutsenlahden niittypalstan käyttämistä osakeyhtiön saatavan suoritukseksi, kumottaisiin. Kuopion tuomiokunnan tuomarin Mh:n toimenpiteestä määrättyä Taavetti Raatikaisen Senja, Viljo ja Erkki Raatikaisen uskotuksi mieheksi tähän asiaan, koska viimeksi mainituiden ja Elsa Sofia Raatikaisen edut siinä olivat ristiriitaiset, ja sittenkuin Taavetti Raatikaiselta oli vaadittu lausunto asiassa hänen kuitenkaan sellaista antamatta, Lh 1/8 1933, koskei Taavetti Raatikainen ollut käyttänyt hyväkseen hänelle varattua tilaisuutta lausunnon antamiseen valituksen johdosta, jätti valituksen, mikäli se Senja, Viljo ja Erkki Raatikaista koski, tutkittavakseen ottamatta, ja mitä Elsa Sofia Raatikaisen valitukseen tuli hylkäsi sen lakiin perustumattomana. Elsa Sofia Raatikainen ja Taavetti Raatikainen hakivat muutosta. Viipurin HO 12/12 1933: koskei Taavetti Raatikainen ollut Mh:n luona jatkanut Elsa Sofia Raatikaisen alaikäisten lastensa holhoojana tekemää valitusta, niin HO tällä ja, mikäli Elsa Sofia Raatikaisen valitusta koski, Lh:n lausumalla perusteella jätti Lh:n päätöksen voimaan. Elsa Sofia Raatikainen ja Taavetti Raatikainen hakivat muutosta. KKO p. katsoi Lh:lta puuttuneen syytä mainitsemallaan perusteella vetäytyä tutkimasta Elsa Sofia Raatikaisen alaikäisten lastensa holhoojana kysymyksessäolevasta ulosmittauksesta tekemää valitusta, minkä vuoksi KKO harkitsi lailliseksi, kumoten HO:n ja Lh:n päätökset, palauttaa asian Mh:lle, jonka tuli ottaa se uudestaan käsiteltäväksi ja menetellä siinä lain mukaan.